Praktijk GOAL!Ons GOAL!
  • Vergroten van zelfkennis
  • Aandacht voor zelfreflectie
  • Verbeteren van zelfregulatie

Marise Edelijn

Orthopedagoog, docent Pedagogiek & Mindtrainer. SKJ geregistreerd (120004877), NVO geregistreerd (21071)

Marise heeft aan de Universiteit van Utrecht haar Bachelor Pedagogische Wetenschappen in 2012 en haar master Orthopedagogiek in 2013 afgerond. In 2014 heeft zij haar lesbevoegdheid Pedagogiek behaald.

De afgelopen jaren heeft Marise ervaring opgedaan in zowel het onderwijs als Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ). Momenteel werkt zij in het Jeugdteam in Zaandam en daar combineert zij met passie en veel enthousiasme haar beide expertises; GGZ problematiek en het Jonge Kind. Om zichzelf verder in deze twee passies te specialiseren, gaat zij vanaf september 2020 de tweejarige opleiding tot Infant Mental Health (IMH)-specialist bij de RINO Groep volgen. Deze opleiding richt zich o.a. op de ontwikkeling van de ouder-kindrelaties, de rol van trauma, de ontwikkeling van hechtingsprocessen en ontwikkelingspsychopathologie bij ouder of kind.

Naast haar baan bij het Jeugdteam zal Marise meer trajecten vanuit haar eigen praktijk gaan aanbieden. De dierenvriendjes (mindfulness) methodiek zal regelmatig onderdeel zijn van behandeltrajecten.

Nicole van Vugt

Orthopedagoog, Mindtrainer &
Loopbaancoach. SKJ geregistreerd
(120004027)

Nicole heeft in 2012 haar Bachelor Pedagogische wetenschappen en in 2013 haar master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht afgerond. Gedurende haar studie heeft ze van de mogelijkheid gebruik gemaakt om ook in het buitenland ervaringen op te doen.

Na 7 jaar werkzaam te zijn geweest als Orthopedagoog binnen de jeugdhulpverlening, werkt ze momenteel als loopbaancoach voor young professionals in de zorg. Daarnaast is Nicole vanuit haar passie voor culturele diversiteit en ontwikkelingswerk actief bij de Hockeydreams Foundation als vrijwilliger Manager Kids Programme.

Het specialisme van Nicole ligt bij internaliserende problematiek (zoals angst –en stemmingsproblematiek), culturele diversiteit, de samenhang tussen voeding en (psychisch) welbevinden en het systemisch werken met de gehele omgeving van het kind.

In 2018 heeft Nicole de opleiding Mindtrainers voor kinderen (methode Dierenvriendjes) afgerond. Deze methodiek zal regelmatig onderdeel zijn van behandeltrajecten. Tevens zal Nicole vanaf november 2021 de opleiding Sandplay Speltherapie gaan doen.


Image by Pezibear from Pixabay and Unsplash

illustrations logo by Dagmar Brinkhorst