In deze assertiviteitstraining leer je beter voor jezelf opkomen! Vind je het nog lastig om jouw mening te geven en volledig jouw plek in te nemen? En ga je meningsverschillen of kritiek het liefst uit de weg? Dan kan een training je helpen.

Doelen:

Door middel van het combineren van een aantal breed ingezette methoden leer je op verschillende niveaus te werken aan je weerbaarheid.

  • Werken aan de fysieke zelfverzekerde houding: je leert stevig staan en je hebt aandacht voor bijvoorbeeld je ademhaling (mindfulness).

  • Sociale vaardigheden vergroten: je krijgt voorbeeldzinnen aangereikt die je door middel van een rollenspel gaat oefenen en dus makkelijker in het ‘echt’ kunt gaan gebruiken

  • Cognitieve gedragstherapie: door middel van reflectie en huiswerkopdrachten word je uitgedaagd om actief na te denken over je eigen handelen. Hoe ging het en wat zou je anders willen doen?


Voor wie is de Kick training?


In een deze Kick training leer je beter voor jezelf opkomen! Vind je het nog lastig om jouw mening te geven en volledig jouw plek in te nemen? En ga je meningsverschillen of kritiek het liefst uit de weg? Dan kan een training je helpen. Er zal tijdens de training ook aandacht zijn voor de invloed van Social Media en (cyber)pesten.


Voor welke leeftijd?

Leeftijd 8- 12 jaar en een groep van 12- 16 jaar. Maximaal 8 kinderen per groep.


Bijeenkomsten
10 bijeenkomsten van 1.5 uur. Daarbij is er voorafgaand aan de training een ouderbijeenkomst om vragen te beantwoorden en te bespreken hoe de ouders hun kinderen gedurende dit traject kunnen ondersteunen bij het eigen maken van nieuw geleerde gedrag.

Even sparren of de training passend zou kunnen zijn voor jou of jouw kind? Geen probleem! Bel of mail ons even om verder af te stemmen!

Assertiviteitstraining

Iedereen kent het, je niet helemaal op je gemak voelen in een bepaalde sociale situatie. De één trekt zich terug, de andere neemt de leiding. Allemaal normale en menselijke reacties wanneer je je in een groep begeeft.

Onze assertiviteitstraining is gebaseerd op het PrOp-model. PrOP staat voor Problemen, Omgeving en Persoonlijke stijl. De training zal bestaan uit drie fasen. De eerste fase is gericht op het krijgen van inzicht in de problemen, de omstandigheden en omgeving van het kind en zijn/ haar persoonlijke stijl. In de tweede fase zal de nadruk liggen op het veranderen van de persoonlijke aanpak (coping) via modeling (rollenspellen), cognitieve technieken en probleemoplossende vaardigheden. In een laatste fase komt de terugvalpreventie aan bod.