Voor wie is de training?

De training is bedoeld voor kinderen en jongeren die moeite hebben zich zelfstandig te redden op sociaal vlak. Daarbij kun je denken aan kinderen/jongeren die te maken hebben met pestgedrag en/of moeite hebben met het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. De nadruk van de training ligt op het vergroten van het zelfvertrouwen en de assertiviteit. Er zal tijdens de training ook aandacht zijn voor de invloed van Social Media en Cyberpesten.

De training 'Kom maar op, ik ben top' is bedoeld voor kinderen van 9-12 jaar.

De training 'No Prob, ik kom voor mezelf op' is bedoeld voor jeugd van 12-16 jaar.

De training kan zowel individueel als in groepsverband toegepast worden.

Even sparren of de training passend zou kunnen zijn voor jou of jouw kind? Geen probleem! Bel of mail ons even om verder af te stemmen!
Assertiviteitstraining PrOp-model

Iedereen kent het, je niet helemaal op je gemak voelen in een bepaalde sociale situatie. De één trekt zich terug, de andere neemt de leiding. Allemaal normale en menselijke reacties wanneer je je in een groep begeeft.

Onze assertiviteitstraining is gebaseerd op het PrOp-model. PrOP staat voor Problemen, Omgeving en Persoonlijke stijl. De training zal bestaan uit drie fasen. De eerste fase is gericht op het krijgen van inzicht in de problemen, de omstandigheden en omgeving van het kind en zijn/ haar persoonlijke stijl. In de tweede fase zal de nadruk liggen op het veranderen van de persoonlijke aanpak (coping) via modeling (rollenspellen), cognitieve technieken en probleemoplossende vaardigheden. In een laatste fase komt de terugvalpreventie aan bod.