Ouder-kind Begeleiding vanuit IMH visie

Ouder-kind begeleiding

Kindercoaching praktijk GOAL werkt vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie. Binnen deze visie staat de relatie (interactie) tussen ouder en kind centraal (ouder-kind relatie). Welke invloed hebben kenmerken (factoren) van de ouder, het kind en de omgeving op de relatie tussen de ouder en het kind? Bij kindfactoren kun je denken aan bijvoorbeeld een moeilijk temperament, medische problemen of een verstandelijke of lichamelijke beperking. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat deze factoren van invloed zijn op de interactie en relatie tussen de ouders en het kind. Ook kan je je dan voorstellen dat de kenmerken van een ouder, bijvoorbeeld geduldig of niet geduldig zijn, de aard van deze relatie vervolgens ook weer beïnvloedt. Behandeling richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie. Wat vervolgens een positieve invloed moet hebben op de ontwikkeling van de baby of het kind.


Vanuit GOAL kunnen wij samen met jullie in gesprek om de kwaliteit van de ouder-kindrelatie te verbeteren op het moment dat er problemen zijn in de relatie tussen ouder en kind. Veel sociaal-emotionele problemen bij jonge kinderen zijn te voorkomen of te verhelpen door de ouder-kindrelatie te behandelen.


Marise Edelijn is orthopedagoog en Infant Mental Health specialist (IMH specialist) i.o. en zij is gespecialiseerd in het bevorderen van het sociaal-emotioneel welbevinden van (zeer) jonge kinderen. Infant Mental Health richt zich op ongeboren kinderen, baby’s, peuters, kleuters en hun ouders en/of verzorgers. Marise heeft kennis van de ontwikkeling van kinderen en de complexe samenhang tussen aanleg (genetische factoren) en omgevingsfactoren.


Tijdens de behandeling stimuleren wij het opbouwen en verbeteren van een veilige band tussen het ongeboren kind of zeer jonge kind en de ouders of verzorgers. Behandeling richt zich dus op zowel de ouder als het kind. Oftewel de ouder-kindrelatie. Uit onderzoek blijkt dat hoe beter de kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind is, hoe beter het kind opgewassen is tegen moeilijkheden in het leven en eventuele psychische problemen. Deze behandeling kan ingezet worden bij verschillende sociaal-emotionele problemen en stoornissen van jonge kinderen. En ook voor ouders die twijfels hebben over het ouderschap en/of veel stress of moeilijkheden ervaren bij het ouderschap. Deze twijfels of moeilijkheden kunnen namelijk van invloed zijn op de ouder-kindrelatie.


Denk aan IMH hulp bij de volgende problemen bij kinderen 0 – 5 jaar:

  • Overmatig huilen

  • Voedings- en eetproblemen en/of refluxklachten

  • Slaapproblemen

  • Angstproblemen

  • Gedragsproblemen / lastig gedrag

  • Claimgedrag en dwingend gedrag

  • Druk en ongeconcentreerd gedrag of juist teruggetrokken gedrag

  • Niet gehoorzamen en luisteren

  • Boosheid, driftbuien en stemmingsbuien

  • Niet medisch verklaarbare lichamelijke klachten

Maar wij bieden ook preventieve begeleiding aan, bijvoorbeeld op het moment dat er nog geen problemen bij het ongeboren of (zeer) jonge kind zijn. De begeleiding wordt dan ingezet omdat er op basis van de kenmerken (factoren) van de ouder, kind of de omgeving problemen in de toekomst zijn te verwachten. Zo zijn psychische- of verslavingsproblemen van ouders, een verleden van misbruik of verwaarlozing of een onverwerkt trauma van invloed op de interactie (relatie) tussen ouder en kind. Aangetoond is dat baby’s van ouders met deze kenmerken een sterk verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van allerlei problemen op het gebied van de ontwikkeling en gehechtheid.


Meer info? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!