Spelobservatie en Sandplay

Spel is meer dan alleen leuk

Merk je dat het lastig is zicht te krijgen op wat er in je kind omgaat? Praat je kind wel, maar uit je kind weinig emoties? Dan zou Spelobservatie en Sandplay een waardevolle manier kunnen zijn om zicht te krijgen op wat er bewust of onbewust speelt bij je kind. Het is bewonderingswaardig hoe spel kinderen kan ondersteunen bepaalde gebeurtenissen te verwerken of een drempel in de ontwikkeling over te komen. Daarnaast zijn uit spel, zandspel en tekeningen van kinderen signalen te halen die kunnen helpen het kind en ouders verder te helpen.

Elk kind speelt. Overal ter wereld. Of het nu in een fijne thuisomgeving is of in een onveilige oorlogsomgeving, elk kind laat een vorm van spel zien. Spel is dé manier voor kinderen om te laten zien wat er in hen omgaat. Niet alleen voor de allerjongste kinderen die hier nog geen woorden aan kunnen geven, maar ook voor oudere kinderen die wel kunnen praten maar het lastig vinden woorden te geven aan gevoel en emotie.

In onze spelobservatie en begeleiding zullen we één op één met kinderen aan de slag gaan. Kinderen komen in de spelpraktijk waar ze de mogelijk en vrijheid hebben diverse spelmaterialen te gebruiken. De speltherapeut speelt mee, maar het kind heeft de regie in wat er gebeurt. Naar aanleiding van de observaties zal met ouders kort besproken worden wat opgevallen is en worden handvaten voor thuis of op school geboden. Het is goed om te weten dat het even duurt voordat er daadwerkelijk verandering in gedrag te zien is bij het kind. Vaak is het vrij spelen op zichzelf al een manier voor kinderen zich te uiten, dingen te verwerken en daardoor beter in hun vel te zitten op en duur.

Voor welke kinderen is Spelobservatie en Sandplay geschikt?

In de basis gaat elk kind uit zichzelf spelen vanaf ongeveer 2 jaar. Als een kind thuis of op school zelf helemaal niet tot spelen komt, is het verstandig verder te kijken en ondersteuning te zoeken. Vaak duidt dit op een stagnatie in de ontwikkeling of lukt het voor het kind niet woorden te geven aan wat er in ze omgaat. Maar niet alleen kinderen, ook jongeren kunnen geholpen worden met spel op hun eigen niveau als ze hier behoefte aan hebben. Concreet kan Speltherapie en Sandplay helpen bij:

  • Kinderen en jongeren met slaapproblemen; bijv. nachtmerries, moeilijk in slaap komen;

  • Kinderen en jongeren die een heftige gebeurtenis meegemaakt hebben en/of kampen met een trauma;

  • Kinderen en/of jongeren die angstig zijn of zich somber voelen;

  • Kinderen en/of jongeren die moeite hebben met een echtscheiding of verlies;

  • Kinderen en/of jongeren met een ontwikkelingsachterstand;

  • Kinderen en/of jongeren die last hebben van driftbuien;

Twijfel je of het passend is? Neem gerust even vrijblijvend contact met ons via onze contactpagina!