Praktijk GOAL!Ons GOAL!
  • Vergroten van zelfkennis
  • Aandacht voor zelfreflectie
  • Verbeteren van zelfregulatie

Marise Edelijn

Orthopedagoog, docent Pedagogiek & Mindtrainer. SKJ geregistreerd (120004877), NVO geregistreerd (21071)

Marise heeft aan de Universiteit van Utrecht haar Bachelor Pedagogische Wetenschappen in 2012 en haar master Orthopedagogiek in 2013 afgerond. In 2014 heeft zij haar lesbevoegdheid Pedagogiek behaald.

De afgelopen jaren heeft Marise ervaring opgedaan in zowel het onderwijs als Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ). Momenteel werkt zij in het Jeugdteam in Zaandam en daar combineert zij met passie en veel enthousiasme haar beide expertises; GGZ problematiek en het Jonge Kind.

In juni 2022 rond Marise haar
opleiding Infant Mental Health-specialist opleiding af. Zij heeft zich door middel van deze opleiding gespecialiseerd in het bevorderen van het sociaal-emotioneel welbevinden van (zeer) jonge kinderen. Marise haar behandelingen zijn gericht op ongeboren kinderen, baby’s peuters, kleuters en hun ouders en/of verzorgers.

Nicole van Vugt

Orthopedagoog, Mindtrainer &
Loopbaancoach. SKJ geregistreerd
(120004027)

Nicole heeft in 2012 haar Bachelor Pedagogische wetenschappen en in 2013 haar master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht afgerond. Gedurende haar studie heeft ze van de mogelijkheid gebruik gemaakt om ook in het buitenland ervaringen op te doen.

Na 7 jaar werkzaam te zijn geweest als Orthopedagoog binnen de jeugdhulpverlening, werkt ze momenteel als loopbaancoach voor young professionals in de zorg. Daarnaast is Nicole vanuit haar passie voor culturele diversiteit en ontwikkelingswerk actief bij de Hockeydreams Foundation als vrijwilliger Manager Kids Programme.

Het specialisme van Nicole ligt bij internaliserende problematiek (zoals angst –en stemmingsproblematiek), culturele diversiteit, de samenhang tussen voeding en (psychisch) welbevinden en het systemisch werken met de gehele omgeving van het kind.

In 2018 heeft Nicole de opleiding Mindtrainers voor kinderen (methode Dierenvriendjes) afgerond. Deze methodiek zal regelmatig onderdeel zijn van behandeltrajecten.
In 2021 heeft Nicole de opleiding Sandplay Speltherapie afgerond.


Image by Pezibear from Pixabay and Unsplash

illustrations logo by Dagmar Brinkhorst